Linnés webb-plats, NRM, Stockholm

Författare och tekniskt ansvariga
Linnés webbplats sammanställs och författas av forskare vid Naturhistoriska riksmuseets forskningsavdelning. För driften svarar museets enhet för informationsteknologi.

Om du har frågor om innehållet (text och bilder) på Linnés webbplats ska du vända dig i första hand till den person som anges som ansvarig för varje sida. Om ingen sådan person finns angiven, eller om du vill veta mer om den tekniska uppbyggnaden av webbplatsen, ska du vända dig till Enheten för Informationsteknologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Upphovsrättt
Naturhistoriska riksmuseet förbehåller sig alla rättigheter till material som finns lagrat på museets webbservrar om inte annat anges på enskilda sidor.

Tillbaka
Använd din webbrowsers tillbaka-knapp för att återvända till den sida du kom ifrån.

In English
Hem


The Linnaeus Server is maintained by the Swedish Musuem of Natural History
http://linnaeus.nrm.se/zool/whodo.html.se
Senast uppdaterad: 14 August 2001
Kommentarer om Linnés webbplats