Museum Adolphi Friderici

Samlingskatalog

Den elektroniska versionen av Museum Adolphi Fricerici är uppbyggd runt

För varje djurgrupp finns en hemsida med en tabell som upptar alla arter beskrivna i Museum Adolphi Friderici, med sidnummer och figurhänvisning, och motsvarande namn i Systema Naturae (Linnaeus, 1758), samt katalognummer för de exemplar som bevarats i NRM.

Denna resurs är under aktiv uppbyggnad. För varje djurgrupp är ställningen följande vad avser uppladdningen av bilder:

Litteratur
LINNAEUS, C. 1754. Hans Maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sällsynte och främmande djur, som bevaras på kongl. lust-slottet Ulriksdahl beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne af Carl Linnaeus. Stockholm, I-XXX, 1-96 pp. + 7 pp.
LINNAEUS, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae, 823 pp.
[LINNAEUS, C.] 1764. Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumque &c. &c. &c. in quo Animalia rariora imprimis & exotica: Aves, Amphibia, Piscis describuntur. Tomi secundi Prodromus. Holmiae. Pp 110.

Musem Adolphi Friderici hemsida


Naturhistoriska riksmuseet
Senast uppdaterad: 12 januari 1997
Kommentarer om Linnés webbplats