Den elektroniska utgåvan av Museum Adolphi Friderici produceras av Sektionen för Vertebratzoologi, Naturhistoriska riksmuseet

Sven O Kullander, projektledning, text- och bild-editering, HTML, forskning
Anders Silfvergrip, forskning och fotografering.

Erkännanden
Erik Åhlander och Bo Delling hjälpte till att hitta fiskar och navigera genom arkiv och literatur. Mycket av informationen fanns tillgänglig genom Erik Åhlanders och Bo Fernholms intresse for de äldre samligarna som nuvarande förste assistent respektive förste intendent 1975.

Ante Strand och hans kollegor vid naturvetenskapliga avdelningen av Stockholms Universitetsbibliotek medgav frikostig tillgång till bibliotekets linnaeanska verk.

Produktionen gjordes möjlig genom SESAM-projektet (Kulturdepartmentet) som syftar till att öppna svenska museisamlingar för en större publik, samt hårdvara från ett särskilt anslag för museiforskning med syfte att tillgängliggöra samlingarna över Internet.

Museum Adolphi Friderici hemsida


Linnés webbplats sköts av Naturhistoriska riksmuseet
http://linnaeus.nrm.se/zool/madom.html.se
Senaste uppdatering: 12 januari 1997
Kommentarer om Linnés webplats