Växter som saknar klorofyll

I Sverige finns ett fåtal växter som helt saknar klorofyll och som får sin näring genom att leva i symbios med svampar eller genom att parasitera på andra växter. Samtliga är örter och de har en blekt gulvit, brunaktig, ljust rosaröd eller violettbrun färg. Eftersom de inte är gröna och saknar fotosyntes är bladen oftast reducerade och fjällika. Alla arter är marklevande utom snärjorna, vilka slingrar i vegetationen utan rötter i jorden. Vissa fräknar har vårskott som är brunaktiga och klorofyllösa, hos åkerfräken och jättefräken utvecklas vanliga gröna skott från samma jordstam senare på säsongen, hos ängsfräken och skogsfräken blir de vitaktiga skotten gröna under sommaren. Växterna som saknar klorofyll bildar ingen systematisk grupp utan tillhör sex olika växtfamiljer.

amerikansk grovsnärja (Cuscuta campestris)
ametistsnyltrot (Orobanche amethystea)
berberissnyltrot (Orobanche lucorum)
grovsnärja (Cuscuta scandens)
jättefräken (Equisetum telmateia)
klintsnyltrot (Orobanche elatior)
klöversnyltrot (Orobanche minor)
korallrot (Corallorhiza trifida)
linsnärja (Cuscuta epilinum)
ljungsnärja (Cuscuta epithymum)
murgrönssnyltrot (Orobanche hederae)

nässelsnärja (Cuscuta europaea)
nästrot (Neottia nidus-avis)
röllikesnyltrot (Orobanche purpurea)
skogsfru (Epipogium aphyllum)
tallört (Monotropa hypopitis)
timjansnyltrot (Orobanche alba)
tistelsnyltrot (Orobanche reticula)
vätteros (Lathraea squamaria)
åkerfräken (Equisetum arvense)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/vssk.tml
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg