Klippor och stenstränder

Havsstränder

Klapperstrand med ostronört Steniga havsstränder har en annan flora än sandstränder. De finare sedimenten är vanligen bortspolade av havet men under stenarna finns ett tämligen väldränerat jordlager. Arter som strandaster (Tripolium vulgare), strandkål (Crambe maritima), strandglim (Silene uniflora), trift (Armeria maritima), gulkämpar (Plantago maritima) och enar (Juniperus communis) ger stenstranden en speciell karaktär. Sällsynta arter som ostronört (Mertensia maritima) och strandvallmo (Glaucium flavum) växer på västkusten i denna miljö.
I klippskrevor påträffas strandloka (Ligusticum scoticum), kustbaldersbrå (Tripleurospermum maritimum) och skörbjuggsörter (Cochlearia).

På steniga stränder längs Östersjön tillkommer karaktärsarter som havtorn (Hippophaë rhamnoides), vejde (Isatis tinctoria), strandveronika (Veronica longifolia), klapperstarr (Carex glareosa) och gultåtel (Deschampsia bottnica).

Ett par arter med mer begränsad utbredning är klibbglim (Silene viscosa) som växer på fågelgödslade skärgårdsöar, samt strandtrav (Cardaminopsis petraea) som endast förekommer på klippor vid Ångermanlandskusten.

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning


"Mellan klapperstensblocken ligger tången uppkastad i strängar, nederst brungul och färsk, längre upp djupröd och torkad. Bandtången ligger hopad i torra pappersgrå bäddar, som frasar under fötterna.
Tången multnar till fet jord mellan stenarna, och här i den saltmättade gränszonen mot havet blommar kustens vilda örtagård. Det är ett märkligt växtsamhälle detta, vars alla medlemmar är särskilt tillpassade att leva här, strandbor, som tål hav och salt vatten och därför äger en obestridd markstrimma på denna gräns. Mållorna vågar sig nästan ända ner till vattnet, tätt följda av strandrågen, det blågröna jättegräset. Så kommer sutten, en Plantago nära släkt med vårt vanliga groblad, skörbjuggsörten, som gamla tiders sjöfarare brukade söka stranden till bot för skörbjugg, och en särskild strandform av den gulblommiga fettisteln.
Det är förtrupperna, och bakom dem står ädlingarna i denna örtagård, strandtarald, marviol, strandaster och de ståtligaste av dem alla strandkålen med blågröna glansiga kålblad och havssträttan, Angelica, den stora umbellaten, med bollformiga blomställningar."

Ur Den svenska södern av Carl Fries (1963)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/klipp.html
Senaste uppdatering: 12 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg