Dryashedar

Hedserien

Dryashed på 
Mittåkläppen, Härjedalen På kalkrika marker i fjälltrakterna finner man så kallad dryashed, vilken fått sitt namn av att den domineras av mattor av fjällsippa (Dryas octopetala). Dryashedens flora är artrik och hyser flera av de mer ovanliga fjällväxterna. Bland de arter som regelbundet påträffas är fjällklocka (Campanula uniflora), lapsk alpros (Rhododendron lapponicum), lappvedel (Oxytropis lapponica), lappgentiana (Gentianella tenella), lappkattfot (Antennaria villifera), dvärgyxne (Chamorchis alpina), kantljung (Cassiope tetragona) och flera starrarter, som sotstarr (Carex fuliginosa), klippstarr (C. rupestris) och isstarr (C. glacialis).
Dryashed på Hamrafjället, 
Härjedalen Andra arter som inte är lika hårt knutna till dryasheden men som nästan alltid påträffas i den är till exempel björnbrodd (Tofieldia pusilla), purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia), fjällruta (Thalictrum alpinum), fjällglim (Silene acaulis) och nätvide (Salix reticulata).
Även ett antal icke kalkkrävande arter som är vanliga på kalfjället brukar finnas i dryasheden, som odon (Vaccinium uliginosum) och dvärgbjörk (Betula nana). På vindblottor i dryasheden brukar även fjällgröna (Diapensia lapponica) och klynnetåg (Juncus trifidus) påträffas.

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/dryas.html
Senaste uppdatering: 2 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg