Ängsbjörkskogar

Ängsserien

Ängsbjörkskog Ängsbjörkskogar förekommer i fjälltrakterna på näringsrik mark som inte är för torr. Till skillnad från de artfattiga hedbjörkskogarna, som finns på torrare marker, är ängsbjörkskogen artrik och hyser flera storväxta örter och gräs. Vanliga arter är till exempel midsommarblomster (Geranium sylvaticum), rödblära (Silene dioica), smörboll (Trollius europaeus), brudborste (Cirsium helenioides), fjällförgätmigej (Myosotis decumbens) och torta (Cicerbita alpina). Bland gräsen kan nämnas hässlebrodd (Milium effusum) och Ängsbjörkskog lundelm (Elymus caninus).
Andra typiska inslag i ängsbjörkskogar är fjällkvanne (Angelica arcangelica ssp. arcangelica) som är en underart av kvanne (Angelica arcangelica), lappsyra (Rumex acetosa ssp. lapponicus) som är en underart av ängssyra (Rumex acetosa), fjällnässla (Urtica dioica ssp. sondenii) som är en underart av brännässla (Urtica dioica), lundarv (Stellaria nemorum), nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum), vitsippsranunkel (Ranunculus platanifolius) och vippfryle (Luzula parviflora).

Till ängsbjörkskogens hör förutom fjällbjörk (Betula pubescens ssp. czerepanovii) som är en underart av glasbjörk (Betula pubescens) också en rad andra träd och buskar, som rönn (Sorbus aucuparia), hägg (Prunus padus) och flera viden (Salix).

I Riksmuseets samlingar

Översikt över växtsamhällen

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/veg/angbj.html
Senaste uppdatering: 7 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg