Kärlkryptogamer

Kärlkryptogamer är ett samlande namn för de växtgrupper som saknar frön, men som har stammar med ledningsvävnad. De har alla generationsväxling, med en könlig generation (gametofyt) och en könlös, vegetativ generation (sporofyt). Den könlösa generationen (sporofyten) är den för oss välkända, med stam och blad, vilken bildar sporer i särskilda organ (sporangier) som kan sitta på olika ställen och ha mycket olika utseende. Den könliga generationen (gametofyten eller protalliet) bildas av en groende spor och bär hanliga och honliga fortplantningsorgan. Protalliet är ofta litet och oansenligt, det lever ibland i symbios med svampar och kan ibland vara helt inneslutet i en så kallad makrospor.

Barrväxter - Enhjärtbladiga blomväxter - Tvåhjärtbladiga blomväxter

Bestämningsnyckel: kärlkryptogamer

Equisetaceae - fräkenväxter
Isoëtaceae - braxengräsväxter
Lycopodiaceae - lummerväxter
Marsileaceae - klöverbräkenväxter

Ophioglossaceae - låsbräkenväxter
Osmundaceae - safsaväxter
Polypodiaceae - ormbunksväxter
Selaginellaceae - mosslummerväxter

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg