Selaginellaceae

Mosslummerväxter

Beskrivning. Mosslummerväxterna är kärlkryptogamer som skiljer sig från lummerväxterna (Lycopodiaceae) bland annat genom att de har två olika typer av sporgömmen, makro- och mikrosporgömmen (heterospori). Makrosporgömmena är honliga och har fyra makrosporer, medan mikrosporgömmena är hanliga och har många mikrosporer.
Protallierna utvecklas inuti makrosporerna.

Övrigt. Familjen kallas ibland dvärglummerväxter.

Familjen har bara ett släkte, mosslumrar (Selaginella), med omkring 600 arter. I Sverige finns bara arten dvärglummer (S. selaginoides).
Övriga så kallade lumrar hör till familjen lummerväxter (Lycopodiaceae).

Kärlkryptogamer

Släkte:
Selaginella - mosslumrar


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/selaginella/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg