Selaginella P. Beauv.

Mosslumrar

Beskrivning. Fleråriga, små kärlkryptogamer. Stjälk tunn, krypande med mer eller mindre upprätta skott. Blad barrlika men tunna och mjuka, ljusgröna, sågtandade. Fertila blad i ax i grenspetsarna, mer utåtriktade än de sterila och med sporgömmen vid bladbasen. Makrosporgömmen sittande nedanför mikrosporgömmen. Sporgömmen med tvärspringa.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Selaginella är en diminutiv form av selago, ett namn som Plinius använde på en sävenbomsliknande växt (Lagerberg 1956).

Släktet har omkring 600 arter varav en, dvärglummer (S. selaginoides), förekommer i Sverige. Falsk Jerikoros (S. lepidophylla) eller uppståndelseväxt som den också kallas odlas ibland i växthus eller som krukväxt, även ett fåtal andra arter ur släktet förekommer ibland i odling.
De andra svenska lumrarna hör till släkten inom familjen lummerväxter (Lycopodiaceae).

Familj: Selaginellaceae

Art:
dvärglummer (S. selaginoides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/selaginella/selag/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg