Dvärglummer

Selaginella selaginoides (L.) Link.

Vetenskapliga synonym: Lycopodium selaginoides L.

Dvergjamne Dværgulvefod Mähkä Mosajafni Lesser Clubmoss Gezähnter Moosfarn

Dvärglummer

Beskrivning. Dvärglummer är en mycket liten, nästan mosslik kärlkryptogam. Hela växten är ljusgrön och har en krypande stam med oftast upprätta grenar. Bladen är små och mjuka, sylformade med tandad kant. Sporgömmena (sporangierna) är gula och sitter i ax i grenspetsarna vid basen av något utåriktade blad.
Dvärglummer Dvärglummer, som är den enda representanten från familjen mosslummerväxter (Selaginellaceae) i Sverige, skiljer sig från lummerväxterna (Lycopodiaceae) bland annat genom sina sågtandade blad.

Dvärglummer Utbredning. Dvärglummer förekommer i nästan hela landet, i mellersta och norra Sverige är den vanlig, men blir mer sällsynt söderut i landet där den endast växer i kalkmyrar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet selaginoides betyder 'liknar Selago', en växt som omnämndes av Plinius (Lagerberg 1956).

Familj: Selaginellaceae
Släkte: Selaginella

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Egendomliga äro tänderna i bladkanterna, hvilka lämna ett det yppersta skiljemärke, fastän de äro så små, att de nästan undgå uppmärksamheten."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/selaginella/selag/selasel.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg