Dvärghällebräken

Woodsia glabella R. Br. ex Richardson

Dverglodnebregne Dværg-Frynsebregne Kaljukiviyrtti Dvergliðfætla

Dvärghällebräken

Beskrivning. Dvärghällebräken är en mycket liten, tuvad ormbunke. Bladen är tunna och ljusgröna, sällan över fem centimeter långa och en centimeter breda. Bladskaftet är kort och har enstaka fjäll vid basen men är i övrigt helt kalt, liksom bladskivan. Småbladen är nästan runda, mer eller mindre djupt flikiga, och ungefär lika breda som långa. Dvärghällebräken Dvärghällebräken liknar mest små exemplar av fjällhällebräken (W. alpina), men den senare är större och har krusiga hår på undersidan av småbladen.

Dvärghällebräken

Utbredning. Dvärghällebräken är sällsynt och förekommer endast i nordligaste Sverige. Den växer i klippspringor och på kalkrikt grus från Pite Lappmark till Torne Lappmark, huvudsakligen i fjälltrakterna men den har också påträffats på ett par platser nedom fjällen. Första fynduppgift är från Virijaure i Lule Lappmark och publicerades av Wahlenberg år 1812 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glabella är en diminutivform av latinets glaber (kal) och betyder 'nästan kal'.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Woodsia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/woods/woodgla.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg