Fjällhällebräken

Woodsia alpina (Bolton) Gray

Svenska synonym: kortskaftad hällebräken

Fjell-lodnebregne Fjeld-Frynsebregne Tunturikiviyrtti Fjallaliðfætla Alpine Woodsia Alpen-Wimperfarn

Silvermartorn Beskrivning. Fjällhällebräken är en lågväxt, tuvad ormbunke med rent gröna och enkelt till dubbelt parflikiga blad. Småbladen blir successivt mindre mot bladskivans bas, de är triangulära och endast något längre än breda. Undersidan av bladen har krusiga hår men saknar fjäll. Bladskaftet är kort, rödbrunt och hårigt samt har ibland några få fjäll.
Arten hällebräken (W. ilvensis) skiljs från fjällhällebräken genom grågröna blad där småbladen är tydligt längre än breda och klädda med både hår och tunna fjäll på undersidan. Intermediära hybrider mellan de två arterna förekommer, dessa har en bladform som mest påminner om fjällhällebräken, men med fjäll på undersidan av småbladen. Den sällsynta arten dvärghällebräken (W. glabella) skiljs genom kala småblad som är nästan runda i formen. Även dvärghällebräken kan hybridisera med fjällhällebräken.

Utbredning. Fjällhällebräken är ganska sällsynt och förekommer huvudsakligen i fjälltrakterna från Härjedalen till Torne Lappmark, men även på kalkberg längs kusten söderut till Södermanland och Öland. Den växer i klippsprickor och berghällar, huvudsakligen på kalk. Första fynduppgift är från Lule Lappmark och publicerades år 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpina betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Woodsia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/woods/woodalp.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg