Woodsia R. Br.

Hällebräknar

Beskrivning. Små till mycket små, tuvade ormbunkar. Jordstam kort, upprätt, fjällig. Bladskaft kort, med ledknut ovan basen. Bladskiva lansettlik, en till två gånger parflikig; småblad lansettlika till triangulära, med ljusa fjäll eller fjäll-lika hår, ibland kala. Sporangiesamlingar runda, som unga täckta av ett i kanten hårlikt upprispat svepefjäll.
Kromosomtal: 2n=80 (dvärghällebräken), 2n=82 (hällebräken), 2n=164 (fjällhällebräken).

Övrigt. Hällebräknar förs numera ofta till familjen hällebräkenväxter (Woodsiaceae).

Etymologi. Släktnamnet Woodsia hedrar den engelske botanisten Joseph Woods (1776-1864).

Släktet har 25 arter varav tre finns i Sverige, vanligast är arten hällebräken (W. ilvensis).

Familj: Polypodiaceae

Arter:
dvärghällebräken (W. glabella)
fjällhällebräken (W. alpina)
hällebräken (W. ilvensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/woods/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg