Polypodiaceae s. lat.

Ormbunksväxter

Beskrivning. Fleråriga växter med underjordisk, kort och stamlik eller lång och krypande jordstam. Blad från jordstammen, som unga ihoprullade, senare utbredda, i regel upprepat flikiga i småblad och småflikar, sällan hela eller gaffelgrenade; vanligen ej övervintrande. Sporangiesamlingar på undersidan av de gröna bladen, eller sällan på särskilda, omvandlade sporangieblad; skyddade av hinnlikt svepefjäll (indusium), nakna, under smal hinnkant eller inrullad bladkant. Sporer likformiga.

Övrigt. Den könliga generationen (gametofyten) är vanligen en centimeterbred mycket tunn grön hjärtformad hinna på vilken könsorganen sitter. Ormbunkarna är alla beroende av vatten för sin fortplantning och växer därför oftast i fuktiga och skuggiga miljöer.

Familjen Polypodiaceae i vid bemärkelse omfattar flera hundra släkten och tusentals arter. I Sverige finns 16 släkten och 35 arter. Bland de vanligaste arterna i familjen kan nämnas ekbräken (Gymnocarpium dryopteris), majbräken (Athyrium filix-femina), stensöta (Polypodium vulgare), träjon (Dryopteris filix-mas) och örnbräken (Pteridium aquilinum). Flera av arterna är dock mycket sällsynta, till exempel glansbräken (Asplenium adiantum-nigrum), hjorttunga (Asplenium scolopendrium), mjältbräken (Asplenium ceterach), ryssbräken (Diplazium sibiricum) och skuggbräken (Polystichum braunii).
Flera arter av ormbunkar odlas, men de flesta kräver hög luftfuktighet för att inte bladen skall torka. Den i särklass mest välkända är venushår (Adianthum capillus-veneris) vars blad ofta används i blomsterhandelns buketter. Två ormbunkar som ofta odlas som krukväxter är spjutbräken (Nephrolepis exaltata) och krypbräken (Davallia canariensis).

De utgör inte en naturlig grupp och delas därför ofta i flera mindre familjer, vars avgränsningar och inbördes släktskap är ofullständigt känd. De svenska släktena brukar numera fördelas på åtta mindre familjer:
Adianthaceae (venushårsväxter): Cryptogramma
Polypodiaceae (stensöteväxter): Polypodium
Dennstaedtiaceae (örnbräkenväxter): Pteridium
Thelypteridaceae (kärrbräkenväxter): Oreopteris, Phegopteris, Thelypteris
Aspleniaceae (svartbräkenväxter): Asplenium
Woodsiaceae (hällebräkenväxter): Athyrium, Cystopteris, Diplazium, Gymnocarpium, Matteuccia, Woodsia
Dryopteridaceae (träjonväxter): Dryopteris, Polystichum
Blechnaceae (kambräkenväxter): Blechnum

Kärlkryptogamer

Släkten:
Asplenium - svartbräknar
Athyrium - majbräknar
Blechnum - kambräknar
Cryptogramma - krusbräknar
Cystopteris - finbräknar
Diplazium - ryssbräknar
Dryopteris - lundbräknar
Gymnocarpium - ekbräknar
Matteuccia - strutbräknar
Oreopteris - bergbräknar
Phegopteris - hultbräknar
Polypodium - stensötor
Polystichum - taggbräknar
Pteridium - örnbräknar
Thelypteris - kärrbräknar
Woodsia - hällebräknar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg