Thelypteris Schmiedel

Kärrbräknar

Beskrivning. Fleråriga ormbunkar med krypande, hårig jordstam. Blad enstaka från jordstammen, upprätta; bladskaft kalt, lika långt som bladskivan, utan led vid basen. Bladskiva ljusgrön, två gånger parflikig; småblad med helbräddade småflikar. Sporangiesamlingar i kanten av småflikarna, som unga täckta av ett litet svepefjäll.
Kromosomtal: 2n=70.

Övrigt. Kärrbräknar förs numera ofta till familjen kärrbräkenväxter (Thelypteridaceae), tillsammans med släktena bergbräknar (Oreopteris) och hultbräknar (Phegopteris).

Etymologi. Släktnamnet Thelypteris kommer av grekiskans thelys (kvinnlig) och pteris (ormbunke), vilket betyder ungefär 'späd ormbunke'. Motsvarande latinska term är filix-femina som ingår i det vetenskapliga namnet på majbräken (Athyrium filix-femina).

Släktet har två arter varav en, kärrbräken (T. palustris), förekommer i Sverige.

Familj: Polypodiaceae

Art:
kärrbräken (T. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/thely/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg