Kärrbräken

Thelypteris palustris Schott

Vetenskapliga synonym: Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray, Lastrea thelypteris (L.) C. Presl, Polystichum thelypteris (L.) Roth

Myrtelg Kær-Dunbregne Nevaimarre Marsh Fern Sumpffarn

Kärrbräken Beskrivning. Kärrbräken är en medelstor, beståndsbildande ormbunke med krypande jordstam. Bladen är inte tuvade utan sitter enstaka från jordstammen, ofta ganska glest, de är ljusgröna och kan bli omkring en halvmeter långa men är oftast kortare. Bladskivan är kal och två gånger parflikig med tämligen smala småblad och helbräddade småflikar. Kärrbräken Hela bladskivan är vanligen vriden på ett för arten karaktäristiskt sätt. Bladskaftet är långt, ofta något längre än bladskivan, och ganska skört. Sporangiesamlingarna sitter i kanten av de något inrullade kanterna på småflikarna.
Kärrbräken känns lättast igen på sin ljusgröna färg, de ofta vridna bladskivorna och att bladen sitter enstaka och inte i tuvor.

Kärrbräken Utbredning. Kärrbräken är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på fuktig, skuggig, näringrik mark, vanligen i sjökanter och kärr. Arten kan ibland påträffas på andra typer av växtplatser, till exempel i kalksprickor på Ölands alvar. Första fynduppgift publicerades år 1753 (Nordstedt 1920).

Kärrbräken i karstspricka Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Thelypteris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/thely/thelpal.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg