Polystichum Roth

Taggbräknar

Beskrivning. Ganska storväxtaormbunkar. Blad i rosetter, ofta vintergröna; bladskaft kort, fjälligt, med fem till sju kärlsträngar. Bladskiva långsmal, enkelt eller dubbelt parbladig, mittnerv fjällig ända till spetsen av bladet. Småbladen närmast bladskaftet med övre delen utdragen eller ibland med övre småfliken större än den undre; kant taggsågad. Sporangiesamlingar täckta av sköldlikt svepefjäll.
Kromosomtal: 2n=82 (taggbräken), 2n=164 (skuggbräken, uddbräken).

Övrigt. Släktet förs numera, tillsammans med släktet lundbräknar (Dryopteris), till familjen träjonväxter (Dryopteridaceae).

Etymologi. Släktnamnet Polystichum kommer av grekiskans polys (många) och stikhos (rad), vilket skall syfta på sporangiesamlingarna.

Släktet omfattar 200 arter varav tre förekommer i Sverige. De två arterna skuggbräken (P. braunii) och uddbräken (P. aculeatum) är dubbelt parbladiga, medan taggbräken (P. lonchitis) är enkelt parbladig.
Arten spetsbräken (P. setiferum) odlas ibland som trädgårdsväxt.

Familj: Polypodiaceae

Arter:
skuggbräken (P. braunii)
taggbräken (P. lonchitis)
uddbräken (P. aculeatum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/polys/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg