Taggbräken

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Vetenskapliga synonym: Aspidium lonchitis (L.) Sw.

Taggbregne Krumfinnet Skjoldbregne Suippohärkylä Skjaldburkni Holly-fern Lanzen-Schildfarn

Taggbräken Beskrivning. Taggbräken är en ormbunke med långsträckta, vintergröna blad som sitter samlade i rosetter. Bladen är mörkgröna, bara omkring fem centimeter breda, och har ganska korta, fjälliga bladskaft. Bladskivan är styv, läderartad och enkelt parflikig. Småbladen är taggsågade i kanten och har en uppåt utdragen flik vid basen. Bara övre delen av bladen har sporangiesamlingar och dessa är täckta av ett sköldformigt svepefjäll.
Taggbräken Båda de andra arterna i släktet, skuggbräken (P. braunii) och uddbräken (P. aculeatum), har dubbelt parbladiga blad. Hybrider mellan taggbräken och uddbräken är kända.

Taggbräken

Utbredning. Taggbräken förekommer främst i fjälltrakterna, men är också funnen i ett fåtal landskap i Syd- och Mellansverige. Den växer vanligen på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Torne Lappmark och publicerades år 1792 (Nordstedt 1920).

Taggbräken

Etymologi. Artnamnet lonchitis kommer av grekiskans lonches (lans, spjut), namnet användes som ett växtnamn redan av Dioskorides och Plinius.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Polystichum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/polys/polylon.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg