Skuggbräken

Polystichum braunii (Spenn.) Fée

Junkerbregne Håret Skjoldbregne Zarter Schildfarn

Skuggbräken Beskrivning. Skuggbräken är en ormbunke med dubbelt parflikiga blad som sitter samlade i rosetter. Bladen är mjuka, örtartade och vissnar vanligen ner på hösten. Bladöversidan är hårig, och bladens undersida är inte punkterad. Småbladen är ganska tvärt spetsade och det innersta paret av småflikar är nästan likstora. Bladskaftet och mittnerven är fjälliga. Sporangiesamlingarna är täckta av ett sköldformigt svepefjäll, liksom hos de övriga arterna i släktet taggbräknar (Polystichum), men faller av ganska tidigt.
Skuggbräken Skuggbräken är mest lik uddbräken (P. aculeatum), men den senare är vintergrön och har läderartade, blanka blad med nästan kal översida och fint punkterad undersida, samt småblad där det innersta parets övre småflik är betydligt större än den undre.

Utbredning. Skuggbräken är mycket sällsynt och förekommer bara i nordvästra Skåne, den växer i skuggiga bergbranter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1830 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet braunii hedrar den tyske botanisten Alexander Braun (1805-1877).

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Polystichum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/polys/polybra.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg