Uddbräken

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Vetenskapliga synonym: Aspidium lobatum (Huds.) Sw., Polystichum lobatum (Huds.) Bastard

Falkbregne Almindelig Skjoldbregne Piikkihärkylä Hard Shield-fern Gelappter Schildfarn

Uddbräken Beskrivning. Uddbräken är en tuvad, vintergrön ormbunke med dubbelt parbladiga blad. Bladen är blanka, gröna och läderartade med nästan kal översida och fint punkterad undersida. Småbladen är ganska långsamt avsmalnande, det innersta paret av småflikar är olikstora och har en övre småflik som är tydligt större än den undre. Bladskaftet och mittnerven är fjälliga. Sporangiesamlingarna är täckta av runda, sköldformiga svepefjäll.
Uddbräken Uddbräken kan förväxlas med den likaledes sällsynta arten skuggbräken (P. braunii). Den senare är dock vanligen inte vintergrön och har mjuka, inte läderartade, blad samt småblad där det innersta paret av småflikar är likstora. Den tredje arten, taggbräken (P. lonchitis), har enkelt parbladiga blad. Hybrider mellan uddbräken och taggbräken är kända.

Uddbräken

Utbredning. Uddbräken är sällsynt och förekommer bara i ett fåtal landskap i Syd- och Mellansverige. Den växer på fuktig kalkrik mark i skugga. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades år 1850 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aculeatum betyder taggig och kommer av latinets acus (nål).

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Polystichum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/polys/polyacu.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg