Bestämningsnyckel

Polystichum Roth - Taggbräknar

1. Bladskiva parbladig.
---taggbräken (P. lonchitis)
1. Bladskiva dubbelt parbladig.
---2

2. De innersta flikarna på småbladen större än de övriga.
---uddbräken (P. aculeatum)
2. Alla flikar på småbladen ungefär likstora.
---skuggbräken (P. braunii)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/polys/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg