Polypodium L.

Stensötor

Beskrivning. Fleråriga, vintergröna ormbunkar med fjällig, krypande, sparsamt grenig jordstam. Blad enstaka från jordstammen; bladskaft långt, ledat vid basen. Bladskiva enkelt parflikig, kal, läderartad; småblad enkla, helbräddade eller fint naggsågade. Sporangiesamlingar runda, orangebruna, i rader på undersidan av småbladen; svepefjäll saknas.
Kromosomtal: 2n=148.

Etymologi. Släktnamnet Polypodium kommer av grekiskans poly (många) och podos (fot) och betyder mångfotad, vilket kan syfta på den grenade jordstammen.

Släktet har omkring 150 arter varav en, stensöta (Polypodium vulgare), förekommer i Sverige. Stensötorna utgör i Europa ett komplex av arter som bland annat skiljs genom olika kromosomtal.

Familj: Polypodiaceae

Art:
stensöta (P. vulgare)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/polyp/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg