Phegopteris (C. Presl) Fée

Hultbräknar

Beskrivning. Fleråriga ormbunkar med lång, krypande, underjordisk jordstam. Blad enstaka från jordstammen; bladskaft långt, bräckligt, med ljusa hårlika fjäll nedtill. Bladskiva utdraget triangulär, två gånger parflikig, hårig på ovansidan, fjällig på undersidans nerver. Småblad parflikiga, de nedersta V-ställt tillbakaböjda; småflikar hela eller grunt tandade. Sporangiesamlingar små, runda; svepefjäll saknas.
Kromosomtal: 2n=90.

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen kärrbräkenväxter (Thelypteridaceae) tillsammans med släktena bergbräknar (Oreopteris) och kärrbräknar (Thelypteris).

Etymologi. Släktnamnet Phegopteris kommer av grekiskans fegos (bok, ek) och pteris (ormbunke) och syftar på att den trivs i fuktiga, skuggiga skogar, ofta under lövträd som bok (Fagus sylvatica).

Släktet har tre arter varav en, hultbräken (P. connectilis), förekommer i Sverige.

Familj: Polypodiaceae

Art:
hultbräken (P. connectilis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/phego/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 april 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg