Oreopteris Holub.

Bergbräknar

Beskrivning. Storväxta, fleråriga ormbunkar med kort, fjällig jordstam. Blad i rosett från jordstammen, meterlånga; bladskaft kort, fjälligt, utan led vid basen. Bladskiva två gånger parflikig, körtelprickig. Småblad med helbräddade småflikar. Sporangiesamlingar i en rad i kanten av småflikarna; svepefjäll mycket litet, fransigt.
Kromosomtal: 2n=68.

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen kärrbräkenväxter (Thelypteridaceae), tillsammans med släktena kärrbräknar (Thelypteris) och hultbräknar (Phegopteris).

Etymologi. Släktnamnet Oreopteris kommer av grekiskans oros (berg) och pteris (ormbunke).

Släktet förs ibland ihop med kärrbräknar (Thelypteris) och tillsammans har släktena nästan 300 arter. I Sverige förekommer bara arten bergbräken (O. limbosperma).

Familj: Polypodiaceae

Art:
bergbräken (O. limbosperma)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/oreop/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg