Bildgalleri

Strutbräken - Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.


Strutbräken

Bladrosett
sedd uppifrån

Sporangieblad

Sporangieblad och
vegetativt blad

Strutbräken

Strutbräken

Strutbräken

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/matte/mattstr2.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg