Gymnocarpium Newman

Ekbräknar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta ormbunkar med krypande jordstam. Blad enstaka från jordstammen. Bladskaft längre än bladskivan, svartgrönt, utan led nedom mitten, nedtill med få, ljusa, rundade hinnlika fjäll. Bladskiva trekantig, ungefär lika lång som bred, tre gånger pardelad, sammansatt av mindre bladflikar, småblad och småflikar; tunn, ljusgrön, med eller utan körtelprickar. Småflikar grunt sågade, tänder ej taggspetsade. Sporangiesamlingar runda, svepefjäll saknas.
Kromosomtal: 2n=160 (ekbräken), 2n=160-168 (kalkbräken).

Övrigt. Släktet förs ibland till familjen hällebräkenväxter (Woodsiaceae).

Etymologi. Släktnamnet Gymnocarpium kommer av grekiskans gymno- (naken) och karpos (frukt) och betyder naken frukt, vilket syftar på att sporangiesamlingarna saknar svepefjäll.

Släktet har sex arter varav två, ekbräken (G. dryopteris) och kalkbräken (G. robertianum), förekommer i Sverige.

Familj: Polypodiaceae

Arter:
ekbräken (G. dryopteris)
kalkbräken (G. robertianum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/gymno/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg