Bestämningsnyckel

Gymnocarpium Newman - Ekbräknar

1. Bladskiva ljusgrön, utan körtlar. Nedersta småbladets inre flik ungefär lika stor som tredje småbladet från basen räknat.
---ekbräken (G. dryopteris)
1. Bladskiva mörkgrön, med små körtlar. Nedersta småbladets inre flik ungefär lika stor som fjärde småbladet från basen räknat.
---kalkbräken (G. robertianum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/gymno/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg