Bestämningsnyckel

Dryopteris Adans. - Lundbräknar

1. Småflikar med vasst och sågtandad kant.
---2
1. Småflikar med grunt tandad kant.
---4

2. Fjällen på bladskaftet trubbiga, ljusa.
---skogsbräken (D. carthusiana)
2. Fjällen på bladskaftet spetsiga, med mörk mittlinje.
---3

3. Nedersta småbladets inre flik ungefär hälften så lång som småbladet. Småflikar plana.
---nordbräken (D. expansa)
3. Nedersta småbladets inre flik kortare än halva småbladets längd. Småflikar mer eller mindre kupiga.
---lundbräken (D. dilatata)

4. Småblad nästan jämnbreda.
---träjon (D. filix-mas)
4. Småblad brett triangulära.
---granbräken (D. cristata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/cysto/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg