Bildgalleri

Träjon - Dryopteris filix-mas (L.) Schott


Småblad

Unga blad och vissna
fjolårsblad

Unga blad

Ungt blad

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/dryop/dryofil2.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg