Lundbräken

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

Vetenskapliga synonym: Aspidium dilatatum Sw., D. austriaca auct., Polystichum dilatatum (Sw.) DC.
Svenska synonym: sydlig lundbräken

Geittelg Bredbladet Mangeløv Etelänalvejuuri Dílaburkni Broad Buckler-fern Breitblättriger Dornfarn

Lundbräken Beskrivning. Lundbräken är en storväxt, tuvad ormbunke med ofta mer än meterlånga blad, som har tättsittande gula körtelprickar. Bladskaftet är nästan lika långt som bladskivan, nedtill är det klätt med spetsiga fjäll med mörk mittnerv. Bladskivan är ofta mörkgrön, två till tre gånger parflikig med i kanten inböjda småflikar som har tagglikt utdragna tänder i kanten. Det nedersta småbladets största småflik är kortare än halva småbladets längd. Sporangiesamlingarna är mörka och sporerna är svartbruna och trubbigt vårtiga. På torrare växtplatser är bladen ofta mer gulgröna och har tydligare inböjda kanter på småflikarna.
Lundbräken Lundbräken karaktäriseras av de tagglika tänderna på småflikarna, de korta småflikarna på nedersta småbladet, de inböjda kanterna på småflikarna och det mörka mittpartiet hos fjällen på bladskaftet. Arten är mycket lik nordbräken (D. expansa) och de kan i många fall vara svåra Lundbräken att särskilja. Hos nordbräken är de nedersta småbladens största småflikar ungefär så långa som halva småbladet, småflikarna har plan kant och sporangiesamlingarna är ljusare med spetsigt vårtiga sporer. De två arterna har också olika kromosomtal. Hybrider mellan lundbräken och nordbräken är kända, liksom hybrider mellan lundbräken och skogsbräken (D. carthusiana).

Spetsiga fjäll med mörkt mittparti 
hos lundbräken

Utbredning. Lundbräken har en sydlig utbredning och förekommer huvudsakligen från Skåne till Värmland. Den är ganska vanlig i näringsrika, fuktiga lund- och skogsmiljöer, i källskogar, bäckdalar, men kan också påträffas bland klippor Sporangiesamlingar vid kusten. Första fynduppgift är från Bohuslän och publicerades av Thedenius i Botaniska Notiser 1865 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dilatata kommer av latinets dilatatus (utplattad) och betyder 'vid och bred', vilket syftar på bladskivan.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Dryopteris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under ett uppehåll i Bohuslän sommaren 1860 anträffade jag derstädes en ormbunke, som jag genast ansåg vara en egen, hos oss hittills förbisedd art. Sedan dess har jag haft tillfälle att observera den flerstädes inom nämnda provins, och då den alltid förefallit mig väl åtskild, har jag meddelat den åt flera bland mina vänner..."

Ur Polystichum dilatatum (Sw.), en inom Skandinavien hittills förblandad art av K. Fr. Thedenius (Botaniska Notiser, 1865)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/dryop/dryodil.html
Senaste uppdatering: 30 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg