Skogsbräken

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs

Vetenskapliga synonym: D. spinulosa (O. F. Müll.) Kuntze

Broddtelg Smalbladet Mangeløv Metsäalvejuuri Narrow Buckler-fern Dornfarn

Skogsbräken Beskrivning. Skogsbräken är en medelstor ormbunke som oftast inte blir mer än en halvmeter hög, den växer i små och fåbladiga tuvor. Bladskaftet är ungefär lika långt som bladskivan och är nedtill klätt med elliptiska ljusbruna fjäll som saknar mörkare mittparti. Den utdraget trekantiga bladskivan, som är bredast vid basen, är tre gånger parflikad med plana småflikar som har tagglikt utdragna tänder. Varken bladskivan eller bladskaftet har körtelprickar.
Skogsbräken liknar mest arterna lundbräken (D. dilatata) och nordbräken (D. expansa), men dessa är större och har gula körtelprickar på blad och bladskaft, samt spetsiga fjäll med mörkt mittparti på bladskaften. Hybrider mellan arterna skogsbräken och lundbräken är kända, liksom hybrider mellan skogsbräken och granbräken (D. cristata).

Ljusa fjäll hos skogsbräken

Utbredning. Skogsbräken är vanlig i nästan hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer i friska och fuktiga barrskogar, på stubbar, vid bäckar, i rasbranter och vid stränder. Första fynduppgift publicerades 1795 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet carthusiana hedrar den tyske botanisten Johan Friedrich Cartheuser (1704-1777).

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Dryopteris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/dryop/dryocar.html
Senaste uppdatering: 1 juli 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg