Diplazium Sw.

Ryssbräknar

Beskrivning. Storväxta ormbunkar med krypande, grenig jordstam. Blad enstaka; bladskaft lika långt som bladskivan, nedtill med hinnlika, mörka fjäll. Bladskiva brett trekantig, två gånger parflikig, undersidan av huvudnerven klädd med krusiga hår. Småblad triangulära, småflikar trubbigt tandade. Sporangiesamlingar små, avlånga; svepefjäll oansenliga.
Kromosomtal: 2n=82.

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen hällebräkenväxter (Woodsiaceae).
Den enda svenska arten i släktet har tidigare inkluderats i släktet majbräknar (Athyrium).

Etymologi. Släktnamnet Diplazium kommer av grekiskans diplazio (fördubbla), vilket syftar på att sporangiesamlingarna sitter i två rader.

Släktet har omkring 400 arter varav en, ryssbräken (D. sibiricum), förekommer i Sverige.

Familj: Polypodiaceae

Art:
ryssbräken (D. sibiricum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/dipla/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 maj 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg