Cystopteris Bernh.

Finbräknar

Beskrivning. Lågväxta ormbunkar med kort eller krypande, fjällig jordstam. Blad i grupper från jordstammen eller enstaka; bladskaft utan led vid basen, fjälligt. Bladskiva tunn, lansettlik eller triangulär, tre till fyra gånger parflikig. Sporangiesamlingar runda, som unga täckta av tunt svepefjäll, svepefjäll tidigt avfallande.
Kromosomtal: 2n=168 (finbräken, stenbräken).

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen hällebräkenväxter (Woodsiaceae).

Etymologi. Släktnamnet Cystopteris kommer av grekiskans kystis (blåsa) och pteris (ormbunke).

Släktet har ett tiotal arter varav tre förekommer i Sverige, endast stenbräken (C. fragilis) är vanlig i hela landet. De två andra arterna är nordliga.

Familj: Polypodiaceae

Arter:
alpstenbräken (C. alpina)
finbräken (C. montana)
stenbräken (C. fragilis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/cysto/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg