Bestämningsnyckel

Cystopteris Bernh. - Finbräknar

1. Bladskiva ungefär lika bred som lång.
---finbräken (C. montana)
1. Bladskiva längre än bred.
---2

2. Bladflikarnas spets urnupen.
---alpstenbräken (C. alpina)
2. Bladflikarnas spets ej urnupen.
---stenbräken (C. fragilis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/cysto/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg