Stenbräken

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Vetenskapliga synonym: C. baenitzii Dörfl., C. dickieana R. Sim, C. fragilis (L.) Bernh. ssp. dickieana (R. Sim) Hook f. (var. dickieana)
Svenska synonym: vanlig stenbräken (var. fragilis), fjällstenbräken (var. dickieana)

Skjørlok (var. fragilis), Berglok (var. dickieana) Skør Bægerbregne Haurasloikko Tófugras Brittle Bladder-fern (var. fragilis), Dickie's Bladder-fern (var. dickieana) Zerbrechlicher Blasenfarn (var. fragilis), Dickie's Blasenfarn (var. dickieana)

Stenbräken Beskrivning. Stenbräken är en lågväxt, tuvad ormbunke med kort och tjock jordstam och tunna ljusgröna blad. Bladskaftet är smalt, ganska bräckligt och har ljusa fjäll nedtill. Den kala bladskivan är lansettlik och två till tre gånger pardelad med flikar som inte har urnupen spets. Småbladen sitter ofta ganska glest, särskilt i nedre delen av bladskivan, och har små runda sporangiesamlingar i dubbla rader. Stenbräken Stenbräken har ibland delats i flera underarter eller varieteter som skiljs genom skillnader i bladskivans flikighet och sporernas utseende. Huvudvarieteten vanlig stenbräken (var. fragilis) har taggiga sporer medan sporytan hos varieteten fjällstenbräken (var. dickieana (R. Sim) Moore) har oregelbundet slingrande lister.
Arten alpstenbräken (C. alpina) betraktades tidigare som en underart av stenbräken, den har mycket finflikigare bladskiva, samt småblad med killik bas och urnupen spets. Arten finbräken (C. montana) skiljs genom långt bladskaft och triangulär, tvärställd bladskiva.

Stenbräken Utbredning. Stenbräken är vanlig i nästan hela landet. Den växer på något fuktiga berg och rasmarker, klippspringor och murar, ofta på kulturpåverkad mark. Varieteten fjällstenbräken (var. dickieana) är nordlig och finns huvudsakligen på kalkrik i fjälltrakterna. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Linné år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet fragilis kommer av latinets frangere (bryta) och betyder skör, vilket syftar på bladskaftet.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Cystopteris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/cysto/cystfra.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg