Alpstenbräken

Cystopteris alpina (Lam.) Desv.

Vetenskapliga synonym: C. fragilis (L.) Bernh. ssp. alpina (Lam.) Hartm., C. fragilis (L.) Bernh. ssp. regia auct., C. regia auct.

Kalklok

Beskrivning. Alpstenbräken är en lågväxt, något tuvad ormbunke med kort jordstam. Bladskivan är rent grön, lansettlik och tre gånger pardelad. Småbladen är djupt inskurna och småflikarna har killik bas samt urnupen spets.
Alpstenbräken är mycket lik arten stenbräken (C. fragilis) och betraktas ofta som en underart till denna. Den senare är dock mer ljusgrön i färgen och har spetsiga, tandade småflikar.

Utbredning. Alpstenbräken är mycket sällsynt och förekommer endast i Härjedalen, samt Lycksele och Torne Lappmark. Den växer på kalksten, särskilt på marmor, i nedre lågalpina regionen upp till omkring 1200 meters höjd.

Etymologi. Artnamnet alpina betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Cystopteris

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/cysto/cystalp.html
Senaste uppdatering: 30 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg