Cryptogramma R. Br.

Krusbräknar

Beskrivning. Lågväxta, tuvade ormbunkar; jordstam grenig. Blad av två slag. Sterila blad långskaftade; bladskiva gulgrön, äggrund, tre till fyra gånger flikig. Fertila blad längre än de sterila, flikar glesare, smalare. Sporangiesamlingar långsmala utan svepefjäll, dolda under den inrullade bladkanten.
Kromosomtal: 2n=120.

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen venushårsväxter (Adianthaceae).

Etymologi. Släktnamnet Cryptogramma kommer av grekiskans kryptos (gömd) och gramma (skrift).

Släktet har endast två arter, i Sverige förekommer arten krusbräken (C. crispa).

Familj: Polypodiaceae

Art:
krusbräken (C. crispa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/crypt/welcome.html
Senaste uppdatering: 30 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg