Krusbräken

Cryptogramma crispa (L.) R. Br.

Vetenskapliga synonym: Allosorus crispus (L.) Röhl

Hestespreng Persillebregne Liesu Hlíðaburkni Parsley Fern Krauser Rollfarn

Krusbräken Beskrivning. Krusbräken är en lågväxt ormbunke med tuvor av blad från en grenad jordstam. Bladen är långskaftade och av två slag. De sterila bladen är läderartade, äggrunda i omkrets och tre till fyra gånger flikiga med något krusiga flikar. De fertila bladen sitter i mitten av tuvorna och är högre än de sterila, med glesare och smalare flikar. Sporangiesamlingarna är långsträckta och sitter dolda under den inrullade bladkanten.
Krusbräken Krusbräken har ett mycket typiskt utseende och den kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Krusbräken är sällsynt och förekommer från Dalarna till Torne Lappmark, men har även påträffats i några landskap längre söderut. Den växer på stenig, kalkfattig mark, oftast i fjälltrakterna. Krusbräken Första fynduppgift är från Dalarna och publicerades av Retzius 1779 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet crispa betyder krusig och syftar på bladflikarnas krusighet.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Cryptogramma

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/crypt/crypcri.html
Senaste uppdatering: 30 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg