Blechnum L.

Kambräknar

Beskrivning. Lågväxta, tuvade ormbunkar. Jordstam grov, upprätt, klädd med styva, svarta fjäll. Blad tuvade, kala, läderartade, av två slag. Bladskaft utan led. Sterila blad utbredda, lansettlika, enkelt parflikiga; bladflikar helbräddade; bladskaft kort. Fertila blad upprätta, glesflikiga; bladflikar linjära med sporangiesamlingar längs mittnerven. Sporangiesamlingar sammanflytande, täckta av svepefjäll av fast konsistens.
Kromosomtal: 2n=68.

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen kambräkenväxter (Blechnaceae).

Etymologi. Släktnamnet Blechnum kommer av grekiskans blechnon, vilket var namnet på en ormbunke hos Dioskorides.

Släktet har omkring 200 arter varav en, kambräken (B. spicant), förekommer i Sverige.

Familj: Polypodiaceae

Art:
kambräken (B. spicant)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/blech/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg