Kambräken

Blechnum spicant (L.) Roth

Bjønnkam Kambregne Kampasaniainen Skollakambur Hard-fern Rippenfarn

Kambräken Beskrivning. Kambräken är en medelstor ormbunke med grov, svartfjällig jordstam som i spetsen har flera rosetter av enkelt parflikade blad av två slag. De sterila bladen är vintergröna och läderartade, och vanligen mer eller mindre utbredda på marken. De fertila bladen är upprätta och smalflikiga med rader av sammanflytande sporangiesamlingar längs mitten av bladflikarna, och de vissnar ner efter det att sporerna har spridits.
Kambräken Kambräken ser mycket speciell ut, men kan i vegetativt stadium vara svår att få syn på. De enkelt parflikiga bladen som är av två typer, sterila eller fertila, gör att den inte kan förväxlas med någon annan ormbunke.

Kambräken Utbredning. Kambräken är ganska sällsynt, den har en västlig utbredning som sträcker sig söderut till Skåne. Arten växer på kalkfattig hedmark, vid basen av klippor och i fuktig skogsmark. Första fynduppgift är från Halland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Sporangiesamlingar Användning. Kambräken odlas ibland som stenpartiväxt.

Etymologi. Artnamnet spicant är ett forngermanskt namn på en ormbunke. Namnet kambräken syftar på att de fertila bladen är kamlikt inskurna.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Blechnum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är enkelt parbladig. De fruktbärande stambladen smalare än de öfrige, på bägge sidor inskurna liksom pinnar i en kamb."

Ur Utkast till en svensk flora av Samuel Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/blech/blecspi.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg