Athyrium Roth

Majbräknar

Beskrivning. Storväxta, tuvade ormbunkar med kort upprätt jordstam. Blad ljusgröna, ej vintergröna; bladskaft med ljusa hinnlika fjäll. Bladskiva två till tre gånger parflikig. Småblad lansettlika, parflikiga; småflikar flikade till djupt tandade. Sporangiesamlingar långsträckta och något böjda, eller slutligen runda; svepefjäll rudimentärt eller njurlikt, tidigt avfallande.
Kromosomtal: 2n=80.

Övrigt. Släktet förs numera ofta till familjen hällebräkenväxter (Woodsiaceae).
Majbräknar liknar skogsbräknar (Dryopteris), men de senare har runda sporangier och mer bredflikade blad. Arten ryssbräken (Diplazium sibiricum) fördes tidigare till släktet majbräknar men anses numera tillhöra ett eget släkte, ryssbräknar (Diplazium).

Etymologi. Släktnamnet Athyrium kommer av grekiskans athyros (utan dörr), vilket syftar på de tidigt avfallande svepefjällen.

Släktet har 180 arter varav två, majbräken (A. filix-femina) och fjällbräken (A. distentifolium), förekommer i Sverige.

Familj: Polypodiaceae

Arter:
fjällbräken (A. distentifolium)
majbräken (A. filix-femina)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/athyr/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg