Bestämningsnyckel

Athyrium Roth - Majbräknar

1. Sporangiesamlingar runda. Bladskaft mindre än en fjärdedel av bladskivan.
---fjällbräken (A. distentifolium)
1. Sporangiesamlingar smalt njurformade. Bladskaft mer än en fjärdedel av bladskivan.
---majbräken (A. filix-femina)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/athyr/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg