Fjällbräken

Athyrium distentifolium Tausch. ex Opiz

Vetenskapliga synonym: A. alpestre (Hoppe) Rylands ex T. Moore, Polypodium alpestre Hoppe

Fjellburkne Fjeld-Fjerbregne Tunturihiirenporras Þúsundblaðarós Alpine Lady-fern Gebirgs-Frauenfarn

Fjällbräken Beskrivning. Fjällbräken är en ganska storväxt, ljusgrön ormbunke. Bladen sitter i rosetter från en kort upprätt jordstam, de är omkring en halv meter långa och har ett bladskaft som är kortare än en fjärdedel av bladets längd. Bladskivan är två gånger parflikig med något skaftade småblad, småflikarna är korta och ganska trubbiga. Unga sporangiesamlingar är avlånga men blir snart runda, de har ett rudimentärt svepefjäll.
Fjällbräken ser ut som en mer lågväxt Fjällbräken majbräken (A. filix-femina), men den senare har längre bladskaft, och smala och böjda sporangiesamlingar med smala, tidigt avfallande svepefjäll. Arterna i släktet skogsbräknar (Dryopteris) har liksom fjällbräken runda sporangiesamlingar, vilka dock är täckta av Äldre sporangiesamlingar runda svepefjäll.

Utbredning. Fjällbräken är en nordlig art som huvudsakligen växer på fuktig mark i skyddade lägen i fjälltrakterna, ofta vid fjällbäckar och vid snölegor. Den förekommer också sällsynt i skogslandet nedom fjällen. Unga sporangiesamlingar Första fynduppgift är från Härjedalen och publicerades av K. F. Thedenius i Anmärkningar om Herjedalens Vegetation 1839 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet distentifolium kommer av latinets distans (skild, gles) och folium (blad) och betyder 'med glesa blad'.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Athyrium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Funnesdalen valdes till min hufvudstation, och jag tillbragte der tillsammans öfver tre veckor, från den 4 till d. 15 Aug. och från den 1 till den 14 Sept. Funnesdalsberget, som ligger invid byn, har blifvit rikligen begåfvadt med sällsynta växter, och jag beklagar blott, att jag ej kunde använda hela sommaren till dess undersökning. Bland de växter, som der finnas, vill jag blott nämna...
...Echinospermum deflexum, Convallaria majalis, Epilobium alpinum nutans, Stellaria alpestris, Oxalis Acetosella, Hieracium boreale, Erigeron Villarsii Bell., Polypodium alpestre Hopp. (båda nya för Svenska floran)"

Ur Anmärkningar om Herjedalens Vegetation av K. F. Thedenius (1839)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/athyr/athydis.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg