Bestämningsnyckel

Asplenium L. - Svartbräknar

1. Bladskiva hel, med helbräddad kant.
---hjorttunga (A. scolopendrium)
1. Bladskiva flikig eller sammansatt.
---2

2. Bladskiva gaffelgrenad, med smala flikar.
---gaffelbräken (A. septentrionale)
2. Bladskiva parbladig eller parflikig, med breda flikar.
---3

3. Bladskiva parflikig, flikar rundade.
---mjältbräken (A. ceterach)
3. Bladskiva parbladig, sammansatt.
---4

4. Bladskiva triangulär, bredast i mitten eller mot basen.
---5
4. Bladskiva jämnbred.
---6

5. Bladskiva glänsande, mer eller mindre spetsig. Bladskaft mörkt.
---glansbräken (A. adiantum-nigrum)
5. Bladskiva matt, mer eller mindre trubbig. Bladskaft till största delen grönt.
---murruta (A. ruta-muraria)

6. Bladskaft helt grönt.
---grönbräken (A. viride)
6. Bladskaft brunt åtminstone vid basen.
---7

7. Bladskaft helt svartbrunt.
---svartbräken (A. trichomanes)
7. Bladskaft grönt i övre tredjedelen.
---brunbräken (A. adulterinum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg