Grönbräken

Asplenium viride Huds.

Vetenskapliga synonym: A. ramosum L., A. trichomanes-ramosum L.
Svenska synonym: fjällspring, fjällstenbräken

Grønburkne Lysegrøn Radeløv Viherraunioinen Klettaburkni Green Spleenwort Grüner Streifenfarn

Grönbräken Beskrivning. Grönbräken är en lågväxt, tuvad ormbunke med enkelt pardelad bladskiva. Bladen är kala och livligt gröna, ganska tunna och vissnar ner på hösten, den långsmala bladskivan är lansettlik med rundade småblad som är något naggade i kanten. Bladskaftet är fjälligt vid basen och liksom bladens mittnerv helt grönt utom allra längst ner vid basen.
Grönbräken påminner mest om den vanligare arten svartbräken (A. trichomanes), men den senare har kolsvart bladskaft och bladets mittnerv är svart Grönbräken ända ut i spetsen. Hos den mycket sällsynta arten brunbräken (A. adulterinum) är bladets mittnerv grön i bladspetsen men brunsvart nedtill.

Utbredning. Grönbräken förekommer huvudsakligen i klippspringor och rasbranter på kalkrika berg i fjällen, men finns på enstaka Grönbräken platser i södra Sverige ner till Öland. Första fynduppgift publicerades 1789 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet viride betyder grön och syftar på bladens gröna mittnerv.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Asplenium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/asplvir.html
Senaste uppdatering: 6 april 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg