Svartbräken

Asplenium trichomanes L.

Vetenskapliga synonym: A. lovisii Rothm. (ssp. quadrivalens)
Svenska synonym: bergspring, stenbräken; vanlig svartbräken (ssp. trichomanes), kalksvartbräken (ssp. quadrivalens), trubbsvartbräken (ssp. inexpectans)

Svartburkne Rundfinnet Radeløv Tummaraunioinen Maidenhair Spleenwort Brauner Streifenfarn

Svartbräken Beskrivning. Svartbräken är en lågväxt, tätt tuvad ormbunke med smala parbladiga blad. Bladflikarna är något avlånga till nästan runda, grunt tandade eller naggade. Bladskaftet och bladets mittnerv är svart ända till spetsen och sitter kvar under vintern. Tre underarter brukar urskiljas i Sverige, huvudunderarten kallas vanlig svartbräken (ssp. trichomanes) och har långsamt avsmalnande bladskiva och ganska glest sittande, runda bladflikar. Bladflikarna har skaftet fäst mitt på och de ramlar av under vintern, vilket gör att växten ser skräpig ut. Den andra underarten, trubbsvartbräken (ssp. inexpectans Lovis), har Sporangiesamlingar tvärt avsmalnande bladskiva. Den tredje underarten, kalksvartbräken (ssp. quadrivalens D. E. Mey.), har liksom huvudunderarten långt avsmalnande bladskiva, men tätsittande, parallellsidiga bladflikar som har sitt skaft i ena hörnet, och bladflikarna sitter oftast kvar under vintern. Kalksvartbräken skiljer sig också från de två föregående genom att ha dubbelt så många kromosomer.
Svartbräken är mycket lik den mycket sällsynta arten Närbild av sporangiesamlingar brunbräken (A. adulterinum), men hos den senare är bladets mittnerv grön upptill. Arten grönbräken (A. viride), som i byggnad liknar dessa två arter, har helt grönt bladskaft och mittnerv.

Svartbräken Utbredning. Svartbräken är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer mer sällsynt också i Norrland. Huvudunderarten växer i murar, klippspringor och berghällar på urberg. De två andra underarterna förekommer endast på kalkberg. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet trichomanes kommer av grekiskans trix (hår) och manes (tunn, risig), namnet betyder 'med tunna hår' vilket kan syfta på de kvarsittande avlövade bladens mittnerver.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Asplenium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/aspltri.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg