Bildgalleri

Gaffelbräken - Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.


Gaffelbräken

Gaffelbräken

Hybrid mellan gaffelbräken och
svartbräken
(A. trichomanes)

Hybrid mellan gaffelbräken och
svartbräken
(A. trichomanes)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/asplsep2.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg