Gaffelbräken

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Svenska synonym: hällespring

Olavsskjegg Nordisk Radeløv Liuskaraunioinen Forked Spleenwort Nördlicher Streifenfarn

Gaffelbräken Beskrivning. Gaffelbräken är en hårt tuvad, vintergrön ormbunke med smala, en till två gånger gaffelgrenade blad. Bladen är mörkgröna och läderartade med smala bladflikar som på undersidan är helt klädda med sporangiesamlingar. Unga sporangiesamlingar är dolda under vitaktiga långsmala fjäll. De långa bladskaften är gröna och något håriga vid basen.
Gaffelbräken Gaffelbräken är omisskännlig och ser mest ut som en tät grästuva där den sitter. Den kan möjligen förväxlas med den snarlika hybrid som den kan bilda med svartbräken (A. trichomanes). Hybriden, som skiljs genom brunt bladskaft, kan ses i bildgalleriet. Gaffelbräken kan också bilda hybrider med murruta (A. ruta-muraria), men dessa har mer avsatta, smalt triangulära bladflikar.

Gaffelbräken

Utbredning. Gaffelbräken förekommer i nästan hela landet, men är vanligast i Mellansverige. Den växer i klippsprickor, rasbranter och på berghällar. Till skillnad från de flesta andra arterna i släktet växer gaffelbräken också på sura bergarter som granit och gnejs. Första fynduppgift är från 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet septentrionale betyder nordlig. Svenska namnet gaffelbräken syftar på de gaffelgrenade bladen.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Asplenium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/asplsep.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg