Mjältbräken

Asplenium ceterach L.

Vetenskapliga synonym: Ceterach officinarum Willd.
Svenska synonym: kattgullbräken

Miltbregne Miltbregne Rustyback Schriftfarn

Mjältbräken Beskrivning. Mjältbräken är en lågväxt ormbunke med vintergröna, ganska tjocka och matt gröna blad. Bladskivan är parflikig med breda trubbiga, helbräddade flikar, som sitter något alternerande. Bladen har korta skaft, som liksom bladundersidan, är klädda med ljusbruna fjäll. Sporangiesamlingarna är få och sitter i långsmala springor på bladflikarnas undersida.
Mjältbräken kan inte förväxlas med andra arter av ormbunkar.

Mjältbräken och svartbräken

Utbredning. Mjältbräken är mycket sällsynt i Sverige och förekommer endast på östra Gotland, där den växer i sprickor på ett kalkberg, tillsammans med bland annat svartbräken (A. trichomanes). Första fynduppgift. Arten upptäcktes på Gotland den 29 juni 1949 och fyndet publicerades samma år av Göte Nyhlén i artikeln Ceterach officinarum, en för Skandinavien ny ormbunke (Botaniska Notiser 1949: 395-402. 1949).

Användning. Mjältbräken är ganska vanlig i Syd- och Mellaneuropa och har i äldre tid använts som medicin mot olika åkommor. Vanligen användes den mot mjältsjukdomar på grund av bladets flikiga 'mjältlika' kontur, enligt signaturlärans tro att lika botar lika.

Etymologi. Artnamnet ceterach kommer av arabiskans cheterak som var de medeltida arabiska läkarnas namn på växten.

Familj: Polypodiaceae
Släkte: Asplenium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/orm/polypodia/asple/asplcet.html
Senaste uppdatering: 7 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg